Na czym polega instalacja kominka gazowego?

Komin
Komin "rura w rurze"

Wszelkie zadania dotyczące przyłączenia kominka do instalacji gazowej oraz instalacji systemu odprowadzenia spalin należy zlecić instalatorowi z uprawnieniami gazowymi E.

Przed przystąpieniem do zakupu kominka i instalacji musimy określić, jakim gazem będzie on zasilany. Kominki gazowe mogą być zasilane zarówno gazem ziemnym z sieci, jak i gazem LPG z butli gazowej.

Kominek gazowy można zamontować w zastępstwie kominka na drewno, a także w nowo wybranym miejscu, ponieważ nie wymaga on komina. Sposób instalacji zależy od tego, czy kominek będzie wykorzystywał gaz ziemny z sieci przesyłowej, czy gaz LPG z butli. Jeśli zdecydujemy się na kominek zasilany gazem ziemnym, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na wykonanie instalacji. Dodatkowo potrzebujemy też fachowego projektu. Nie jest on jednak wymagany dla kominków zasilanych gazem LPG z butli.

W obu przypadkach podstawowym elementem montażu jest system odprowadzania spalin. To tzw. system koncentryczny, czyli dosłownie "rura w rurze" - ten sam przewód śluzy do odprowadzania spalin (rura wewnętrzna) na zewnątrz budynku oraz do pobierania powietrza (rura zewnętrzna) do komory wkładu. Wykonanie i odpowiedzialność za instalację odprowadzenia spalin z wkładu gazowego spoczywa na instalatorze z uprawnieniami. Odpowiada on za instalację przyłączenia wkładu od kurka gazowego przygotowanego pod instalację oraz za odcinek odprowadzenia spalin aż po zakończenie wylotu spalin poza budynek. W związku z tym, firma Astro-Bud korzysta wyłącznie z najwyższej jakości certyfikowanych systemów kominowych