Kotły z zamkniętą komorą spalania czyli komin nie potrzebny

Kotły z zamkniętą komorą spalania
Kotły z zamkniętą komorą spalania

Nowoczesne kotły gazowe, także te najtańsze, mogą być wyposażone w zamkniętą komorę spalania (mają ją wszystkie gazowe kotły kondensacyjne).

W odróżnieniu od tych z otwartą komorą cały układ spalinowy, począwszy od wlotu powietrza, skończywszy na wylocie spalin, jest w nich hermetycznie oddzielony od pomieszczenia. Nie ma zatem możliwości wydostania się spalin z kotła do wnętrza domu, co jest możliwe w przypadku kotłów z otwartą komorą spalania. Inną ważną zaletą takich urządzeń jest obecność wentylatora wymuszającego zarówno dopływ powietrza, jak i wypływ spalin. Dzięki temu nie jest potrzebny komin, wystarczy przewód spalinowy o mniejszych wymiarach, który można prowadzić nawet poziomo i niekoniecznie w linii prostej. Wentylator umożliwia też precycyjne dopasowanie ilości zasysanego powietrza do ilości spalanego gazu, dzięki czemu kocioł pracuje sprawniej i produkuje mniej zanieczyszczeń.