System SPS

System SPS
System SPS

System SPS jest często stosowany także w wersji do wyprowadzenia przez ścianę domu. Rury mogą być wtedy krótsze niż w przypadku wyprowadzenia przez dach, dzięki czemu kompletny system jest tańszy. Nie można go stosować, gdy moc kotła przekracza 21 kW.

Jeżeli w domu jest komin murowany, to można trochę zaoszczędzić na zakupie przewodu powietrzno-spalinowego. Są sprzedawane zestawy, w których wewnątrz komina murowanego nad dach jest prowadzony jedynie przewód spalinowy. Natomiast zewnętrzna rura powietrzna jest doprowadzona tylko do ściany komina murowanego, a dalej powietrze dopływa już przestrzenią wewnątrz komina, wokół rury spalinowej. Taki zestaw kosztuje mniej niż przewód koncentryczny prowadzony na całej długości komina. Czasami, gdy wyprowadzenie przewodu spalinowego przez ścianę nie jest możliwe, opłacalne jest zastosowanie systemu, w którym przewód spalinowy jest niezależny od powietrznego. Ma to miejsce w wysokich budynkach, w których przewód ten musi być bardzo długi. Wówczas przewód powietrzny prowadzi się do najbliższej ściany zewnętrznej i robi w niej otwór, przez który będzie czerpane powietrze do spalania, a ponad dach wyprowadza się tylko przewód spalinowy. Dzięki temu wentylator kotła nie musi pokonywać dużych oporów przepływu powietrza, jakie byłyby w długim przewodzie Najoszczędniejsi wybierają system, w którym jedynie przewód spalinowy wyprowadzony jest poza budynek, natomiast powietrze do spalania jest pobierane z pomieszczenia, w którym jest zamontowany kocioł. Oczywiście w ten sposób rezygnuje się z zalet systemu powietrzno-spalinowego, ale koszt instalacji jest mniejszy.