Jakie kotły

Kotły z zamkniętą komorą spalania
Kotły z zamkniętą komorą spalania

Kotły gazowe to najczęściej niewielkie urządzenia przeznaczone do powieszenia na ścianie, ewentualnie duże kotły stojące z wbudowanym zasobnikiem na ciepłą wodę.

Zamkniętą komorę spalania mają wszystkie gazowe kotły kondensacyjne (wykorzystujące ciepło powstające podczas skraplania pary wodnej ze spalin, mające większą od zwykłych kotłów sprawność i zużywające mniej paliwa).

Bez zakłóceń
W urządzeniach z zamkniętą komorą spalania są wentylatory wymuszające zarówno dopływ powietrza, jak i wypływ spalin. Dzięki temu nie jest potrzebny komin, w którym powstaje naturalny ciąg. Wystarczy rura o mniejszym przekroju i niewielkiej długości. Może ona być prowadzona niemal dowolnie, na przykład poziomo, i ze zmianami kierunku. Wentylator w każdych warunkach dostarcza do palnika kotła powietrze w ilości niezbędnej do optymalnego spalania paliwa, dzięki czemu kocioł pracuje ekonomicznie, a w spalinach jest mniej szkodliwych substancji. Dodatkowym elementem niezbędnym do pracy kotła z zamkniętą komorą spalania jest przewód doprowadzający do niej powietrze. Aby praca kotła nie miała negatywnego wpływu na ruch powietrza w domu (zimne przeciągi), powietrze do spalania nie jest pobierane z pomieszczeń, tylko z zewnątrz, i doprowadzane do palnika kotła specjalnym przewodem. Dzięki temu unika się ich wychłodzenia spowodowanego napływem zimnego powietrza (powietrze zasysane przez kocioł, zanim do niego dotrze od nawiewnika w ścianie zewnętrznej, musiałoby przepłynąć przez pomieszczenie). Doprowadzenie powietrza z zewnątrz bezpośrednio do kotła jest dużą zaletą w domach ze szczelną stolarką okienną, w których często są kłopoty z funcjonowaniem systemu wentylacji grawitacyjnej. Mogą one spowodować samoczynne wyłączanie się kotła (jest to efekt działania automatycznych zabezpieczeń). W rezultacie może to doprowadzić do pęknięcia rury w instalacji co. - jeśli podczas dłuższej nieobecności domowników nie ma kto uruchomić wyłączonego kotła i woda w instalacji zamarznie.