Warunki i koszty instalacji wkładów gazowych

Na wewnętrzną instalację gazu musimy uzyskać pozwolenie na budowę od odpowiedniego organu oraz posiadać stosowny projekt instalacji gazowej.

Koszt projektu dla nowego budynku to 1000-1200 zł, podobny koszt to modernizacja istniejącej instalacji. Obecne gotowe projekty domów posiadają możliwość wyboru sposobu ogrzewania i projekty instalacji na opał stały lub (alternatywnie) gaz, lub odwrotnie. Inwestor wybiera sposób ogrzewania przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę. Niezależnie od tego, czy inwestor zdecyduje się na urządzenie zasilane z sieci, czy z butli LPG, instalację i podłączenie należy zlecić instalatorowi z uprawnieniami na instalację i eksploatację urządzeń gazowych. Elementem instalacji będzie również system odprowadzenia spalin, za który odpowiada instalator z uprawnieniami, szczególnie przy wkładach na gaz. Jest to wspomniany wcześniej system koncentryczny "rura w rurze", tzw. system powietrzno-spalinowy (SPS).

Kominek trójstronny
Nowoczesny kominek gazowy

Koszt budowy komina w systemie SPS zależy od rodzaju średnic i długości odcinka; możemy przyjąć 300 do 500 zł za 1 m/b. Koszt ewentualnego wykonania (robocizna takiego systemu, jeśli go nie ma) to 400-600 zł.

Koszt przyłączenia kominka gazowego do instalacji gazowej oraz do komina to 800-1200 zł, z uwzględnieniem materiałów pomocniczych (zawory, przewody elastyczne) w przypadku butli (reduktor, waz lub przewód elastyczny, zawór, opaski).

Obudowa wkładu jest jedynym etapem instalacji, która nie wymaga posiadania uprawnień gazowych. Niemniej jednak wykonawca obudowy wkładu gazowego zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi i eksploatacji wkładu gazowego. Koszt wykonania obudowy, którą wykonujemy identycznie jak dla kominka tradycyjnie opalanego drewnem, to koszt od 3000 do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Cena jest ustalana indywidualnie i zależy od projektu obudowy, jego wielkości, stopnia skomplikowania oraz zastosowanych elementów wykończenia. Kominki gazowe wymagają corocznych przeglądów serwisowych - koszt to 300-500 zł. Przeglądy wykonuje osoba z uprawnieniami.