Kotły z zamkniętą komorą spalania

Kotły z zamkniętą komorą spalania
Kotły z zamkniętą komorą spalania

Kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania zapewniają bezpieczeństwo użytkowania i nie potrzebują komina, co może być dużą zaletą.

Kotły z zamkniętą komorą spalania są skonstruowane w taki sposób, że cały proces spalania, począwszy od wlotu powietrza, skończywszy na wylocie spalin, zachodzi w przestrzeni hermetycznie oddzielonej od pomieszczenia. Nie ma ryzyka, że spaliny z kotła wypłyną inną drogą niż przez specjalny przewód wyprowadzony poza budynek. Kotły bez zamkniętej komory spalania takiej zalety nie mają. Powietrze niezbędne do spalania gazu jest w nich dostarczane do palnika przez otwory w obudowie bezpośrednio z pomieszczenia, w którym są zainstalowane. W związku z tym w przypadku cofnięcia się spalin z komina wydostają się one przez otwory w obudowie kotła. Może to stanowić zagrożenie dla osób przebywających w tym pomieszczeniu. Dlatego szczególnie tam, gdzie nie jest ono oddzielone od reszty domu, są polecane kotły z zamkniętą komorą spalania.