Jak to się robi

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania
Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania do gazowego kotła z zamkniętą komorą może być zrealizowane na różne sposoby.

Wybór najkorzystniejszego zależy od mocy kotła, wysokości budynku, istnienia bądź nie komina murowanego. Typowe stalowe przewody powietrzno-spalinowe do kotłów małej mocy mają średnice 60/100 mm lub 80/125 mm (średnica rury spalinowej/średnica rury powietrznej). Wybór średnicy zależy od mocy kotła, charakterystyki jego wentylatora i niezbędnej długości przewodu Wynikającej z uwarunkowań architektonicznych. Wytyczne doboru średnicy opracowuje dla konkretnego modelu producent kotła.

Jeśli w domu nie ma komina, można dokupić do kotła stalowy przewód powietrzno-spalinowy (nazywany w skrócie SPS). Są sprzedawane kompletne systemy kominowe składające się, oprócz prostych rur, z elementu podłączeniowego, kolan, trójnika z wyczystką, przejścia dachowego z kołnierzem uszczelniającym i daszka osłaniającego wylot - wszystko w układzie rura w rurze. W takim systemie wewnątrz jednej rury (o większej średnicy) znajduje się druga. Przestrzenią między rurą zewnętrzną a wewnętrzną dopływa powietrze do kotła, natomiast rura wewnętrzna służy do odprowadzania spalin z kotła. System ten działa jak wymiennik ciepła - przez ścianki rury wewnętrznej do zimnego powietrza przenika ciepło ze spalin. Zatem powietrze dopływa do komory spalania wstępnie podgrzane. Umożliwia to zwiększenie sprawności kotła. W takim systemie rura zewnętrzna jest poprowadzona na całej długości przewodu