Sposób na dodatkowe procenty

Kotły kondensacyjne
Kotły kondensacyjne

Coraz bardziej popularne są gazowe kotły kondensacyjne.

W tej odmianie wykorzystują ciepło powstające na skutek skraplania się pary wodnej zawartej w spalinach, dzięki czemu do wytworzenia tej samej ilości ciepła zużywają mniej paliwa niż kotły konwencjonalne (niekondensacyjne). Mają wydajny wymiennik ciepła spa-liny-woda, w którym spaliny ulegają schłodzeniu do odpowiednio niskiej temperatury (tak zwanego punktu rosy): około 56°C dla spalin z kotłów na gaz ziemny i 52°C dla kotłów na gaz płynny (propan). Dochodzi wówczas do wykroplenia się (kondensacji) pary wodnej, która zawsze jest w spalinach. Powstające w wyniku przemiany fazowej ciepło (tak zwane utajone) przenika do ogrzewanej w kotle wody. Sprawność kotłów kondensacyjnych jest większa niż 100%. Nie jest to żaden błąd. Sposób obliczania sprawności kotłów przyjęto w czasach, gdy ciepła utajonego (powstającego w wyniku kondensacji pary wodnej) nie brano pod uwagę, ponieważ konstrukcja kotłów uniemożliwiała jego wytwarzanie. Sprawność kotła obliczano w odniesieniu do charakteryzującej paliwo wielkości zwanej wartością opałową. Obliczana w ten sposób sprawność po uwzględnieniu ciepła utajonego jest większa od 100%. Teoretycznie może wynieść nawet 111% w przypadku kotłów zasilanych gazem ziemnym i 109% w przypadku zasilanych propanem. W praktyce kotły kondensacyjne mają sprawność o kilka procent mniejszą z powodu strat ciepła oraz strat niezupełnego spalania paliwa. W sumie jest ona i tak o kilkanaście procent większa od sprawności kotłów konwencjonalnych. Oznacza to, że zastosowanie techniki kondensacyjnej umożliwia zmniejszenie o kilkanaście procent zużycia paliwa. Ale chcąc taniej grzać, trzeba, niestety, najpierw więcej zainwestować, kupując odpowiedni kocioł. Kotły kondensacyjne na szczęście stopniowo tanieją, ale cały czas są wyraźnie droższe od konwencji owalnych.