Instalacje grzewcze

Zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania stanowi istotną pozycję w budżecie tak odbiorców indywidualnych jak i zbiorowych. Podnosi to rangę problemów dotyczących minimalizacji zużycia energii.

Wśród wielu działań prowadzących do tego celu (np. wymiana okien, ocieplanie budynków) istotne znaczenie ma właściwe sterowanie poborem energii z sieci oraz jej dystrybucją pomiędzy użytkowników. Niezwykle istotny i warty podkreślenia jest fakt, iż zwrot nakładów poniesionych na modernizację instalacji grzewczej oraz uruchomienie systemu monitorowania i optymalnego sterowania dystrybucją energii cieplnej można uzyskać - w postaci redukcji opłat - w stosunkowo krótkim czasie.

Jedną z istotnych instalacji wewnętrznych domu jest centralne ogrzewanie. W prostych instalacjach grzewczych opartych o nowoczesne kotły nieodzownym elementem jest termostat pokojowy. Termostat naścienny porównuje wartość aktualnej temperatury pomieszczenia z wartością zadaną przez użytkownika i w zależności od wyniku tego porównania decyduje o starcie lub zatrzymaniu pracy kotła.


Połączenia termostatu z kotłem dokonuje się zwykłym kablem elektrycznym. Prawidłowe działanie termostatu związane jest nierozerwalnie z właściwym wyborem miejsca jego instalacji. W zależności od wyboru typu termostatu i stosowania rozsądnych nastaw uwzględniających pory dnia z obniżeniami temperatury (np. okres wzmożonej aktywności dziennej, noc, nieobecność domowników, wyjazd urlopowy) możemy osiągnąć oszczedności nawet do 30%. Oznacza to zwrot poniesionych wydatków w ciągu jednego sezonu grzewczego.


Do ogrzewania wody w mieszkaniach najczęściej stosuje się piecyki gazowe. Starsze modele charakteryzuje paląca się ciągle dyżurna świeczka, nowe natomiast dysponują zapalnikiem iskrowym. Kocioł gazowy może być jednofunkcyjny lub dwufunkcyjny. Pierwsze ogrzewają tylko wodę w instalacji centralnego ogrzewania, drugie ogrzewają także wodę użytkową. Kocioł jednofunkcyjny po dołączeniu zasobnika wodnego także może ogrzewać wodę dla potrzeb domowych. W przypadku tych urządzeń bardzo duże znaczenie ma bezpieczeństwo. Oczywiście muszą one być podłączone do komina i zabezpieczone przed jego zatkaniem. Ważnym elementem jest wyłącznik ciągu kominowego, który w przypadku zatkania komina automatycznie odłączy kocioł. Równie istotne jest zabezpieczenie pieca i jego automatyczne wyłączenie w przypadku przerwy w dostawie gazu.

Oprócz tego każde urządzenie musi mieć wszelkie niezbędne atesty. Gdy do domu nie jest doprowadzona nitka z gazem, rozwiązaniem jest instalacja kotła olejowego. Zarówno przy ogrzewaniu gazowym, jak i olejowym można stosować każdy rodzaj grzejników.

Najdroższym nośnikiem energii zdecydowanie jest prad. Z drugiej strony prądowe źródła ciepła są najprostsze w instalacji. Piecyki, grzejniki czy farelki elektryczne można znaleźć niemalże w każdym domu czy mieszkaniu. Jednak należy pamiętać, że wewnętrzna instalacja elektryczna musi być przystosowana do poboru określonej mocy. Musi ona zapewniać nie tylko ciepło, ale także umożliwić równoczesne korzystanie z innych urządzeń pobierających energię.


Grzejniki elektryczne szybko się nagrzewają i szybko stygną. Dzięki temu, biorąc pod uwagę elektryczne sposoby ogrzewania, mogą najszybciej ogrzać mieszkanie. Nieco innym zagadnieniem jest elektryczne ogrzewanie podłogowe, które niestety wolno reaguje na zadane zmiany temperatury. Od momentu załączenia do chwili, gdy powietrze osiągnie żądaną temperaturę, upływa dość dużo czasu. Przy tej formie ogrzewania przewody układane są pod posadzką. Niekiedy przewód wymaga podniesienia poziomu podłogi. Gdy nie jest to możliwe, wówczas stosuje się maty grzejne. Mają one niewielką grubość, nawet do 3 mm. Najczęściej układane są w warstwie kleju pod terakotą.

Zamiast przewodów z prądem pod posadzką mogą biec rury wypełnione ciepłą wodą, które układane są na izolacji, a następnie zalewane cementem, na który kładzie się warstwę wykończeniową podłogi. Najlepiej jeśli jest to naturalny kamień (marmur, granit) albo płytki ceramiczne. Są to materiały o małym oporze przewodzenia, dzieki czemu ilość ciepła oddawana ku górze jest największa. Ciepła podłoga w domu to największa zaleta tego typu ogrzewania. Ciepło rozchodzi się od dołu do góry, a taki obieg jest najbardziej korzystny dla fizjologii człowieka. Dużą rolę odgrywa tu również brak widocznych elementów grzewczych w pomieszczeniach. Mankamentem ogrzewania podłogowego jest możliwość instalowania go tylko w mieszkaniach w których występują małe straty ciepła. Niestety takich mieszkań jest u nas bardzo mało.